AXYZ - 3007774 White Lithium Grease 1.5 oz Tube AXYZ - 3007774 White Lithium Grease 1.5 oz Tube

€7,16
SKU: 3007774
Grease
AXYZ
Description Description

Loctite - White Lithium Grease 1.5 oz Tube

Click here for MSDS

Loctite - White Lithium Grease 1.5 oz Tube

Click here for MSDS